Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

QueenOfSharks
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viabecomingjane becomingjane
QueenOfSharks
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola
QueenOfSharks
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
QueenOfSharks

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viagdziejestola gdziejestola
QueenOfSharks
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola

June 27 2015

QueenOfSharks
6330 0da0
Reposted fromnajmilej najmilej viagdziejestola gdziejestola
QueenOfSharks
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
QueenOfSharks
7139 f308
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamayamar mayamar

June 16 2015

QueenOfSharks
Reposted fromoll oll vialexi lexi

June 10 2015

QueenOfSharks
Teaching literacy.
2712 8039
Reposted fromerial erial viaamelinowa amelinowa
QueenOfSharks
6145 9ae4 500

June 09 2015

QueenOfSharks
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik vialexi lexi

June 08 2015

QueenOfSharks
2941 0407 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaoll oll
QueenOfSharks
6552 ca97
Reposted fromn-nudelsalat n-nudelsalat viaoll oll
QueenOfSharks
2110 4caa
Reposted frommadmuazel madmuazel viamayamar mayamar

June 07 2015

QueenOfSharks
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaoll oll
QueenOfSharks
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaoll oll
QueenOfSharks
2430 30d0
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl