Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

QueenOfSharks
0645 5f7b
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
QueenOfSharks
3068 25cd 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viapunkahontaz punkahontaz
QueenOfSharks
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viamayamar mayamar
QueenOfSharks
QueenOfSharks
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viamiimi miimi
No matter how your day is going, you are growing. Repeat to yourself, ‘I am growing. I am learning. I am being. I am. That is enough.
— (via kittenthefairy)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamiimi miimi
QueenOfSharks
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viamiimi miimi
QueenOfSharks
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viamiimi miimi
No more expectations. Just gonna go with the flow and whatever happens, happens.
— (via o-ceanspiritt)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamiimi miimi
Reposted fromnokturnal nokturnal viamiimi miimi
QueenOfSharks
3216 9da0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi

June 05 2015

QueenOfSharks
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viafevergirl fevergirl
QueenOfSharks
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
QueenOfSharks
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaunicornsforever unicornsforever
QueenOfSharks
Czasem dopada mnie to paskudne uczucie. Ta myśl, której nie umiem odgonić. I tak mi się przewala po głowie to, że ja chyba po prostu nie umiem żyć. Jestem tu sobie, ale tak na prawdę nie żyję... i nie wiem jak to naprawić...
— wieczorem
QueenOfSharks
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viapunkahontaz punkahontaz
QueenOfSharks
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
QueenOfSharks
QueenOfSharks
Reposted fromPsaiko Psaiko viamentispenetralia mentispenetralia

June 04 2015

QueenOfSharks
1381 aa1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoda24157 moda24157
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl