Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

QueenOfSharks
1719 e9af
Reposted fromsarazation sarazation viaphilomath philomath
QueenOfSharks
8434 6e33 500
Steven Spielberg
Reposted fromzungud zungud viairmelin irmelin
QueenOfSharks
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viaMySecretGarden MySecretGarden

February 17 2018

QueenOfSharks
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
QueenOfSharks
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
QueenOfSharks
 
QueenOfSharks
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
1245 ad69
QueenOfSharks
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
QueenOfSharks
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
0221 ade5
Reposted fromursa-major ursa-major viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
3467 3a1d
QueenOfSharks
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoffeelover coffeelover
QueenOfSharks
7767 79eb 500
QueenOfSharks
QueenOfSharks
QueenOfSharks
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl