Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

QueenOfSharks
0945 bd06
♥ 
Reposted fromtereska tereska viayourdesire yourdesire
QueenOfSharks
QueenOfSharks
8335 e2c6
Reposted frommisza misza viayourdesire yourdesire
QueenOfSharks
QueenOfSharks
1575 08ce 500
Reposted fromchief chief viayourdesire yourdesire
QueenOfSharks
QueenOfSharks
3273 ef95
Reposted fromaniczorka aniczorka viayourdesire yourdesire
QueenOfSharks
zawsze będę miała do ciebie sentyment.
Reposted fromgdyby gdyby viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
QueenOfSharks
Powinnam była wiedzieć, że przyniesiesz mi ból serca. Niedoszli ukochani zawsze tak robią.
— A Fine Frenzy - Almost Lover
Reposted fromnivea nivea viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
QueenOfSharks
Największa głupota..? Zaangażować się w przelotną znajomość. 
QueenOfSharks
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami.
— B. Tyszkiewicz
Reposted fromunr-eal unr-eal viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
QueenOfSharks
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
QueenOfSharks
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trze­ba działać, śmiało chwy­tać życie za grzywę. Wierz mi, ma­lut­ka, żałuje się wyłącznie bez­czyn­ności, niez­de­cydo­wania, wa­hania. Czynów i de­cyz­ji, choć niekiedy przy­noszą smu­tek i żal, nie żałuje się.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromcytaty cytaty viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
QueenOfSharks
QueenOfSharks
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
QueenOfSharks
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
QueenOfSharks
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
QueenOfSharks
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
QueenOfSharks
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— jakie to prawdziwe.
QueenOfSharks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl